הגדרות בנושא כרטוס חכם

 
סיווג:
ציבורי
מספר:
02.01.01-00
מהדורה:
02
 

  1. כללי

  1. בנהלי מערך הכרטוס החכם מצויים מונחים רבים אשר דורשים ביאור לשם הבנה ויישום נכון של הנהלים.

  2. מטרה

  1. להגדיר את המושגים השונים השגורים בנהלי מערך הכרטוס החכם.

  3. הגדרות

  1.  Calypso Networks Association  - CNA, ארגון בינלאומי המקדם ומנהל את מפרטי קליפסו בעולם. כתובת הארגון:
   Avenue de la Toison d'Or, 15
   B 1050 Brussels
   Belgium
  2. Free Access Label - מונח של יצרן כרטיסים חכמים מתכלים, שמשמעותו היא גישה לנתוני הכרטיס ללא הגבלת קריאה וכתיבה.
  3. Outil de Personnalisation Chip Cards - OPCC - תוכנה המשמשת לאתחול כרטיסים חכמים.
  4. Outil de Personnalisation des Modules de Securite - OPMS - תוכנה המשמשת לאתחול כל סוגי ה-SAM הנדרשים במערך הכרטוס.
  5. Security Application Module - SAM - שבב אלקטרוני המכיל סדרות של קודים לפי אופי פעילות נדרש, מותקן בציוד המבצע פעולות עם הכרטיס החכם ומאבטח את הפעולות הללו. קיימים כמה סוגים של SAM שנועדו לצרכים שונים של תפעול הכרטיסים החכמים.
  6. אזורי תקפות (Zones) - אוסף תחנות באזורים מוגדרים באשכול, שבהן אפשר לממש חוזה מסוים.
  7. אימות / תיקוף (Validation) - סדרת בדיקות המתבצעת על כרטיס חכם או כרטיס חכם מתכלה לאישור תקפות והרשאות.
  8. אינטראופרביליות (Interoperability) או "תאימות תפעולית" - יכולת של מוצר או מערכת לעבוד בתאום עם מוצרים או עם מערכות. מחזיק כרטיס חכם בתחבורה הציבורית יוכל להשתמש בו באותו האופן אצל כל מפעילי התחבורה הציבורית.
  9. אירוע (Event) - כל פעולה או מקרה שמתרחשים ומתועדים במהלך מחזור החיים של הכרטיס החכם.
  10. אמצעי כרטוס - זכות נסיעה בתחבורה הציבורית כפי שהוגדרה במשרד התחבורה.
  11. אשכול (Routing System) - קבוצת קווי נסיעה המוגדרת ברישיון והפועלת תחת משטר תעריפים אחיד. מפעילים שונים יכולים להפעיל קווי נסיעה במשותף באותו אשכול.
  12. אתחול (Pre-personalization) - פעולה של רישום מבנה הקבצים וכן הטבעת מפתחות האבטחה בכרטיס החכם.
  13. בחירת מספר נוסעים - מצב בו ניתן לבחור את מספר הנוסעים המממשים זכות נסיעה במהלך אימות אחד של אותו חוזה.
  14. הזמנת מקומות מראש - הזמנת מקומות מראש - הזמנת מקומות מראש בקווי תחבורה ציבורית בהתאם לתקנות התעבורה, תשכ"א-1961, ובאמצעות מערכת ממוחשבת.
  15. הנחיה אופרטיבית - הנחייה בעלת אופי טכני המשמרת עקרונות תאימות תפעולית (אינטראופרביליות) במערך הכרטוס החכם.
  16. הנחייה רגולטורית - הנחייה המתבססת על חוק, תקנה או הוראה, היזומה על ידי משרד התחבורה.
  17. הנחת תלמיד - זכאות להנחה הניתנת לנוער לנסיעה בודדת, מעל סימול מחיר שקבע משרד התחבורה, המוגבלת לתקופת שנת הלימודים במוסד החינוכי שבו לומד התלמיד.
  18. הנפקה (Issuing) - סדרת פעולות הכוללת רישום פרטי יישומים ובעלים בכרטיס החכם וכן הטבעת סמלים, לוגו ו/או תמונה על פני הכרטיס. תפוקת תהליך ההנפקה היא כרטיס פעיל הניתן לטעינה ולשימוש במערכת התחבורה הציבורית בישראל.
  19. הנפקה באצווה (Batch Personalization and Issuing) - הנפקת מספר כרטיסים חכמים ברצף, בתהליך בודד.
  20. חוזה Predefined Contract - אמצעי כרטוס המזוהה על ידי מספר חד-ערכי. ראה טבלת Predefined בנוהל "טבלאות משותפות" מס' 02.02.04.01.
  21. חוזה נסיעה (Contract) - אמצעי כרטוס, קבוצת פרמטרים ונתונים הנרשמת בכרטיס החכם או בכרטיס חכם מתכלה, ומגדירה זכויות נסיעה.
  22. חוזה תקופתי מתגלגל (Sliding Contract) - חוזה תקופתי הנכנס לתוקף בעת השימוש הראשון בו, ולמשך תקופה המוגדרת מראש.
  23. חוזים משולבים - חוזי נסיעה המוצעים לנוסע על ידי שני מפעילים או יותר, לגבי שירות בו כל אחד מהמפעילים אחראי לאספקת חלק מהשירות.
  24. חוזים משותפים - חוזה נסיעה המוצע לנוסע על ידי שני מפעילים או יותר, לגבי אותו שירות.
  25. חוזים מתנגשים - שני חוזים או יותר שתקפים לנסיעה בתחנת העלייה.
  26. חריג עיבוד - תנועה שמהלך העיבוד שלה לא הסתיים באופן תקין לאחר בדיקות תקינות וסבירות.
  27. טעינה (Contract Load) - פעולה של רישום זכויות נסיעה בכרטיס החכם או כרטיס מתכלה.
  28. יחידת המבקר - מכשיר כרטוס המיועד לבדיקת תקפות מימוש חוזה נסיעה בעת הנסיעה בתחבורה הציבורית. קיימת אפשרות להוסיף למכשיר זה יכולות נוספות כגון: אימות, מימוש ומכירת חוזה נסיעה.
  29. יחידת הנהג עם יכולת טעינה - מכשיר בעל יכולת של רישום זכויות נסיעה (או "חוזה נסיעה" - Contract) בכרטיס חכם ומימושן, המותקן לצד מושב הנהג בכלי הרכב המוביל.
  30. יחידת טעינה אוטומטית (TVM - Ticket Vending Machine) - מכשיר כרטוס אוטומטי שאינו מאויש.
  31.  יישום בכרטיס חכם - אוסף של יכולות המנוהלות תחת מסגרת ואחריות אחת, המסוגלות לקרוא אל או מתוך הנתונים השמורים בכרטיס החכם.
  32. כרטיס חכם (Smart Card) - כרטיס פלסטיק המכיל יישום כלשהו בתוך שבב אלקטרוני. יכולות הכרטיס כוללות שמירת מידע, הצפנה, מימוש משטר הרשאות לגישה ולשינוי המידע.
  33. כרטיס חכם אישי - כרטיס שעבר תהליך פרסונליזציה (Personalization) שכלל גם רישום פרטים מזהים של נוסע בתוך השבב ועל פני הכרטיס (תמונה ושם).
  34. כרטיס חכם רשום - כרטיס שעבר תהליך פרסונליזציה (Personalization) שכלל רישום פרטים מזהים של נוסע על פני הכרטיס (תמונה ושם) ובמאגרי מידע לצורך שמירת זכויות נסיעה.
  35. כרטיס חכם אנונימי (Anonymous Smart Card) - כרטיס חכם עליו לא רשומים פרטים מזהים של נוסע על פני הכרטיס (תמונה ושם) ולא בתוך השבב, אך אם קיים יישום לתחבורה ציבורית, הכרטיס מוכן לטעינת חוזים.
  36. כרטיס חכם מתכלה (Smart Ticket) - כרטיס בעל יישום אלקטרוני, לרוב באריזת נייר, עם יכולת יישומית פחותה מזו של כרטיס חכם.
  37. מאמת (Validator) - מכשיר הבודק זכויות הנסיעה (חוזה נסיעה contract) הרשומות בכרטיס החכם, אישורן וחיוב הנוסע על פי זכויותיו.
  38. מבדקי פונקציונליות - סדרת בדיקות שמטרתה לוודא שהציוד או המכשיר הנבדק מבצע את הפעולות הנדרשות ממנו.
  39. מבנה נתונים בכרטיס חכם (Smart Card) - רשימת הקבצים ויחסי הגומלין ביניהם, המוגדרים ביישום לתחבורה הציבורית. ראה מסמך מודל נתונים כרטיס חכם (Card Data Model) - 030721SDI-NT-DataModel.
  40. מבנה נתונים בכרטיס מתכלה (Ticket) - רשימת הקבצים ויחסי הגומלין ביניהם, המוגדרים ביישום לתחבורה הציבורית. מבנה הקבצים בכרטיס מתכלה מצומצם בהשוואה לכרטיס החכם. ראה מסמך מודל נתונים כרטיס מתכלה (Ticket Data Model) - 031215SDI-NT-TikDataModel.
  41. מונה (Counter) - שדה המכיל את ערך היתרות של חוזה נסיעה כפי שמוגדר במפרטי קליפסו.
  42. מנפיק (Issuer) - הגוף המנפיק את הכרטיסים ואת היישומים הכלולים בהם ומאתחל אותם. מנפיק יוכל להיות המפעיל, מרכז השרות או נציג מטעמם.
  43. מסופי כרטוס - ציוד נלווה למערכות הכרטוס החכם הכולל בין היתר: עמדות הנפקה, עמדות לטעינת זכויות נסיעה, מכשירי אימות, מכשירים לשימוש פקחים ועוד.
  44. מסמך מבוקר - מסמך המכיל את האלמנטים הדרושים לניהול, תחזוקה, עדכון, בקרה והפצה כגון: כותרת עליונה בכל עמוד שכוללת את שם המסמך, מספר המסמך, מהדורה. כמו כן מסמך מבוקר כולל את פרטי העורך והמאשר. כל שינוי שנעשה במסמך מבוקר דורש תיעוד השינויים, עדכון גרסה ואישור לפני הפצה.
  45. מסמכים ישימים - מסמכים שהנהלים מתבססים עליהם (כגון חוקים, תקנות, נהלים אחרים, הנחיית יועץ, החלטת ממשלה, כנסת, פסקי דין) או מסמכים המקושרים לנוהל.
  46. מפיץ (Distributor) - גורם שאינו מפעיל והמספק שרותי תפעול בנקודת מכירה ו/או טעינה של כרטיסים חכמים.
  47. מפעיל (Operator) - גוף המעניק שרותי הסעת נוסעים בתחבורה הציבורית.
  48. מפרטי קליפסו הישראליים - מפרטים אחידים למבנה הנתונים בכרטיס החכם ובכרטיס המתכלה, פרוטוקול תקשורת וסכימת אבטחה. המפרטים הותאמו לתחבורה הציבורית בישראל על בסיס מפרטי קליפסו הבינלאומיים.
  49. מפתחות אבטחה חלקיים - סדרות של תווים המוזנות למחולל מפתחות ראשיים על ידי 2 נציגים או יותר של הבעלים של מערך הכרטוס החכם. לכל נציג מוגדר סט מפתחות חלקי משלו. בישראל, הבעלים של מערך הכרטוס החכם הינו משרד התחבורה.
  50. מפתחות אבטחה ראשיים - סדרות של תווים המשמשות לאבטחת התקשורת במערך הכרטוס החכם ונוצרת מחישוב המבוסס על המפתחות החלקיים.
  51. מרכז שירות (Service Center) - גוף המרכז פעילויות בתחומי ההנפקה, הסליקה, התקינה, אישור הזכאיות ושירות הלקוחות - הכל במסגרת הכרטוס החכם בתחבורה הציבורית.
  52. מרכז שרות פיננסי - מרכז שירות המנהל ערכים כספיים בפיקדונות וחשבונות בנקאיים. ערכים כספיים המגיעים למרכז שירות פיננסי עשויים להיות מועברים ליעדם בימי ערך שונים.
  53. מרכז שרות תפעולי - מרכז שירות שאיננו עוסק בניהול הכספים (באמצעות פיקדונות, חשבונות בנקאיים) אלא אך ורק במתן דיווחים והוראות להעברתם.
  54. נוהל - מסמך המפרט את הפעילויות הנדרשות לביצוע, תהליכי העבודה, השיטה ו/או המבנה הארגוני, הגורמים האחראיים לביצוע והעקרונות והמגבלות באופן הביצוע.
  55. נוהל זמני - מסמך המתפרסם באחת מהמטרות הבאות:
   1. מתן הנחיה משלימה לנוהל שתוקפה מוגבל בזמן.
   2. פרסום מידע רלוונטי, המשתנה מעת לעת (כגון פרסום תעריפים, קודים לטבלאות).
   3. הנחיות לביצוע הקשורות לעבודה עם גורם מסוים.
  56. נוסע "רגיל" - נוסע ללא זכאות להנחות ייעודיות.
  57. נקודת מכירה (POS - Point Of Sale) - עמדת מכירה מאוישת עם מכשור בעל יכולת של רישום זכויות נסיעה בכרטיס חכם.
  58. סכימת אבטחה - תפקידי רכיבי SAM לסוגיהם בכרטוס החכם, רשימת הקבצים ויחסי הגומלין ביניהם ברכיבי SAM, תפקידי סדרות המפתחות לסוגיהן ואופן השימוש בהן במסגרת פרוטוקול התקשורת.
  59. עדכון אינקרמנטלי - עדכון הרשומות שהשתנו או נוספו לרשימת ערכים קיימת ממועד העדכון הקודם.
  60. עמדת הנפקה (Personalization Station) - עמדה בה מתבצע תהליך רישום פרטים מזהים של מחזיק הכרטיס החכם. עמדת הנפקה יכולה להיות משני סוגים: עמדה מקוונת לצורך אימות ותיקוף נתונים, ועמדה שמתבצע בה אימות ותיקוף נתונים באופן שאינו מקוון.
  61. ערך צבור (Stored Value) - הסדר נסיעה הנטען ומנוהל כערך כספי לשימוש בתחבורה הציבורית בלבד.
  62. פסילה (Invalidation) - פעולה של תוכנת מכשיר הכרטוס אשר גורמת לכרטיס חכם תואם קליפסו להפסיק לפעול.
  63. פרוטוקול תקשורת - קבוצת הפקודות וניהול ההודעות בין מסופי כרטוס, בכרטיס חכם או בכרטיס חכם מתכלה.
  64. פרופיל נוסע (Profile) - זכאות להנחות של נוסע.
  65. פריצת מערך האבטחה - זיהוי חד משמעי לפריצת סדרת הקודים והמפתחות להגנת מערך הכרטוס החכם.
  66. פרסונליזציה (Personalization) - פעולה של רישום מאפייני המנפיק ובמקרה של כרטיס אישי - רישום פרטים מזהים של נוסע בתוך השבב ועל פני הכרטיס (תמונה ושם).
  67. קובץ מקור - קובץ רשומות במבנה כפי שנשלח מהמפעיל.
  68. קוד מחיר (סימול מחיר) למשתמש - קוד המסמל ערך כספי שנקבע על ידי משרד התחבורה, ומכיל ערכים מספריים או צירופים של מספרים ואותיות.
  69. קליפסו (Calypso) - רשימת מפרטים הכוללת מבני נתונים, פרוטוקול תקשורת ומתודולוגית אבטחה. לפירוט נוסף: http://www.calypsonet-asso.org/.
  70. רשימה ירוקה - קבוצת מספרי זיהוי או אסמכתאות, המורשים לשימוש חד-פעמי בלבד, בסביבה או מצב מוגדרים מראש במערך הכרטוס החכם.
  71. רשימה לבנה - קבוצת מספרי זיהוי או אסמכתאות אשר רק הם מורשים לשימוש בסביבה או מצב מוגדרים מראש במערך הכרטוס החכם.
  72. רשימה שחורה - קבוצת מספרי זיהוי או אסמכתאות אשר אינם מורשים לשימוש במערך הכרטוס החכם.
  73. שיטה - הנחיות לביצוע. פעילויות בקרה תירשמנה באופן פרטני בסעיף "שיטה" בנהלים בהם נדרשת בקרה של משרד התחבורה.
  74. תנועה - פעולת רישום או דיווח שבוצעה במערך הכרטוס החכם, המשויכת לציוד כגון: כרטיס חכם, מכשיר כרטוס או רכיב אבטחה.

  4. אזכורים

  1. תקנות - תקנות התעבורה, תשכ"א-1961.
  2. צו פיקוח על המחירים - צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירי נסיעה בקווי השירות באוטובוסים) (תיקון), תש"ע-2009 470.
  3. מסמך מודל נתונים כרטיס חכם (Card Data Model) - 030721SDI-NT-DataModel.
  4. מסמך מודל נתונים כרטיס מתכלה (Ticket Data Model) - 031215SDI-NT-TikDataModel.
  5. נוהל "טבלאות משותפות" מס' 02.02.04.01.
  6. אתר קליפסו - http://www.calypsonet-asso.org/.

  5. שיטה

  1. הגורמים המעורבים במערך הכרטוס החכם יפעלו בהתאם לנהלי כרטוס חכם ובהתאם להגדרות המופיעות בנוהל זה.

  6. מילות מפתח

  הגדרות, מילון מונחים