הגדרת תקופות ואירועים המצריכים שינוי בנספחי הרישיון

 
סיווג:
ציבורי
מספר:
01.03.02-00
מהדורה:
01
 

  1. כללי

  1. הרגלי הנסיעה של ציבור הנוסעים משתנים במהלך השנה בעקבות צרכים שונים. המפקח על התעבורה מנחה את המפעילים להתאים את השירות לצרכים משתנים אלו, כחלק משיפור השירות לנוסע. לצורך כך קבע אגף תחבורה ציבורית 5 תקופות קלנדאריות במהלך השנה שמועדיהן עשויים להשתנות במעט משנה לשנה.
  2. בנוסף, מיפה אגף תחבורה ציבורית אירועים קבועים, שבהם מבצעים חלק מהמפעילים שינויים בהפעלת קווי תחבורה ציבורית לתקופת האירוע.

  2. מטרה

  1. הגדרת תקופות קלנדאריות ואירועים קבועים המצריכים שינוי בנספחי הרישיון.

  3. הגדרות

  1. אירוע קבוע - פרק זמן, התחום בתאריך התחלה ובתאריך סיום, החוזר על עצמו מידי שנה ו/או כלול בלוח השנה הרשמי של מדינת ישראל.
  2. רישיון קו (להלן: "רישיון") - רישיון להפעלת קו, הניתן למפעיל על ידי המדינה לפרק זמן קצוב ובהתאם לתקנה 385 לתקנות התעבורה, תשכ"א-1961.
  3. שינוי במערכת הרישוי (להלן: "שינוי") - שינוי במרכיב כלשהו באחד הנספחים של רישיון הקו.
  4. שינוי שוטף - שינוי, המבוצע במהלך תקופה קלנדארית (ראה סעיף ‏3.6).
  5. שינוי תקופתי - שינוי, המבוצע בתחילתה של תקופה קלנדארית.
  6. תקופה קלנדארית - אחת מ-5 התקופות במהלך השנה, אשר תחומות בתאריך התחלה וסיום שבהן משתנים הרגלי הנסיעה של הציבור, במפורט בהוראה זו.
  7. ראה הגדרות נוספות בנוהל "הגדרות בנושא רישוי תחבורה ציבורית" מס' 01.01.01.

  5. שיטה

  1. תקופות קלנדאריות
   1. שנה קלנדארית תחולק ל-5 תקופות קלנדאריות אשר יחייבו את כלל המפעילים.
   2. מועדי ההתחלה וסיום התקופות עשויים להשתנות מעט משנה לשנה, כתלות במועד ההתחלה בפועל של שנת לימודים, וכתלות במועדי מעבר לשעון חורף/קיץ. מועדי התקופות יפורסמו בתחילת כל שנה קלנדארית.
   3. להלן טבלה המפרטת את 5 התקופות.
     

    שם התקופה

    שעון חורף (מחצית שנייה)

    כניסת שעון קיץ לתוקף

    חופשת קיץ

    תחילת לימודים

    כניסת שעון חורף לתוקף (מחצית ראשונה)

   4. כל שינוי בנספחי הרישיון, אותו מעוניין המפעיל לבצע במסגרת אחת מ-5 התקופות הקלנדאריות ייחשב כשינוי תקופתי (ראה נוהל "ייזום שינוי תקופתי בנספחי הרישיון" מס' 01.03.01).
  2. אירועים קבועים
   1.  אחת לשנה, יגדיר המפקח על התעבורה את מועדי ההתחלה והסיום של כלל האירועים הקבועים במהלך השנה. הנחיות בנוגע לייזום שינויים בעקבות אירועים קבועים ראה נוהל "ייזום שינוי תקופתי בנספחי הרישיון" מס' 01.03.01.
   2. להלן טבלה המפרטת את האירועים הקבועים ומהותם:
     

    שם החג/המועד/האירוע

    הערות

    ראש השנה האזרחי

    חג נוצרי

    ט"ו בשבט

    חג

    יום הולדת הנביא מוחמד

    חג מוסלמי

    תענית אסתר

    צום, סיום לימודים מוקדם

    פורים

    חג

    שושן פורים

    חג

    ראש חודש ניסן

    יציאה ל"בין הזמנים"+ כותל מערבי

    ערב פסח

    ערב חג

    פסח

    מוצאי חג

    חול המועד

    5 ימים

    ברכת כהנים

    חול המועד

    ערב שביעי של פסח

    ערב חג

    שביעי של פסח

    מוצאי חג

    יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל

    חג פסחא

    חג נוצרי

    יום העצמאות למדינת ישראל

    שבת לפני ל"ג בעומר

    לקראת הילולת רבי שמעון בר יוחאי

    ל"ג בעומר

    הילולת רבי שמעון בר יוחאי

    יום ירושלים

    לציון שחרור העיר

    ערב שבועות

    ערב חג

    שבועות

    חג

    בין הזמנים

    3 שבועות של פגרת בני הישיבות

    רמדאן

    חג מוסלמי

    ערב ראש השנה

    ערב חג

    א' דראש השנה

    מוצאי חג

    עיד אלפיטר (חג הפסקת הצום)

    חג מוסלמי

    ערב יום הכיפורים

    ערב חג

    יום הכיפורים

    מוצאי חג

    ערב סוכות

    ערב חג

    א' סוכות

    מוצאי חג

    ברכת כהנים

    חול המועד

    חול המועד

    5 ימים

    הושענא רבא

    יום מיוחד בחול המועד וערב חג

    שמיני עצרת ושמחת תורה

    מוצאי חג

    עיד אלאדחא (חג הקורבן)

    חג מוסלמי

    חנוכה

    חג חנוכה - 8 ימים

    ראש השנה ההג'רית

    חג מוסלמי

    חג המולד

    חג נוצרי