אירוע קבוע

פרק זמן, התחום בתאריך התחלה ובתאריך סיום, החוזר על עצמו מידי שנה ו/או כלול בלוח השנה הרשמי של מדינת ישראל.