גרסת רשת הרחובות

מפה המפרטת תשתית רחובות (שם הרחוב, סוג הרחוב, צמתים כיכרות וכדומה) ומשמשת כבסיס לתכנון תשתיות תחבורה ציבורית.