ועדת אכיפה

ועדה ממונה מטעם המפקח על התעבורה אשר דנה בחריגות ממערך ההתחייבויות של המפעיל במטרה להמליץ למפקח על התעבורה על אופן הטיפול בחריגה.