חברת הבקרה

חברה אשר מתפעלת מערך הבקרה ואכיפה באגף בקרה ופרויקטים בתח"צ, מטעם משרד התחבורה.