מוקד פניות משתמשים

גורם מטעם משרד התחבורה המספק תמיכה טכנית למשתמשי מערכות משרד התחבורה.